เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน

ประจำวัน ศุกร์ 19/7/67

8 6
4 1 3
7 0

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
4 1 3 6 1 7
เลข 2 ตัว
1 8 1 6 1 4 1 3 1 7 1 0

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน ข้างขึ้น (เดือนเต็ม)

ประจำวัน ศุกร์ 19/7/67

6 9 2
5 0 6
3 7

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
5 0 6 9 0 7 6 5 3 6 9 2
เลข 2 ตัว
0 6 0 9 0 2 0 5 0 6 0 3 0 7

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวันข้างแรม (เดือนดับ)

ประจำวัน ศุกร์ 19/7/67

8 6
4 1 3
4 7

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
4 1 3 6 1 7 8 4 4
เลข 2 ตัว
1 8 1 6 1 4 1 3 1 4 1 7