วิธี ติดตั้งแอพ Android

  1. ขั้นตอนแรก คลิกที่รูปนี้ >> ติดตั้งแอพ Android กับ Lottoup ถ้าไม่สามารถคลิกเข้าติดตั้งแอพได้ให้ทำการทำตามขั้นตอนที่ 1 ตามรูปภาพ (คลิกเปิดด้วยแอพอื่น)
  2. คลิกปุ่มเลือกดาวน์โหลดแอพ Android
  3. ถัดมากดติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้เรียบร้อย
  4. ระบบจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติ
  5. รอจนกว่าจะเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบจะให้เข้าใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการติดตั้งแอพ (Android) แบบเต็ม

คลิกลิ้งค์ >> https://bit.ly/3UEFuVk

ขึ้นตอนที่ 1

ถ้ากดลิ้งค์ที่รูปนี้ >> ติดตั้งแอพ Android กับ Lottoup แล้วไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้คลิก “เปิดด้วยแอพอื่น” ตามรูปภาพ

ขึ้นตอนที่ 2

กดเลือก “ติดตั้ง” สำหรับเข้าเว็บแอพพลิเคชั่นของ LottoUP

ขึ้นตอนที่ 3

กดเลือก “รายละเอียดเพิ่มเติม” (บางเครื่องอาจปรากฎปุ่ม “ติดตั้งต่อไป” ให้เลือกติดตั้งต่อไป)

ขึ้นตอนที่ 4

กดเลือก “ยืนยันว่าติดตั้ง” (บางเครื่องอาจมีการแสดงผลที่แตกต่างออกไป)

ขึ้นตอนที่ 5

รอระบบ ติดตั้งตัวแอพพลิเคชั่นให้เรียบร้อย

ขึ้นตอนที่ 6

หากปรากฎรูปคล้ายดังภาพ ให้กดเลือก ไม่ส่ง

ขึ้นตอนที่ 7

เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการคลิกกด “เปิด” เพื่อไปในขั้นตอนถัดไป