วิธีการถอนเงิน

  1. ข้าสู่ระบบที่เว็บ https://bit.ly/3SqKy1W
  2. เลือกกดที่เมนู “ถอนเครดิต
  3. กรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องจะถอนออก ภายในวงเงินที่ถอนได้
  4. ระบบจะดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชีให้กับท่าน

ขั้นตอนการถอนเงิน

ขึ้นตอนที่ 1

ข้าสู่ระบบที่เว็บ https://bit.ly/3SqKy1W เลือกกดที่เมนู “ถอนเครดิต

วิธีถอนเงิน LottoUp ขั้นตอนที่ 1

ขึ้นตอนที่ 2

ระบบจะพาท่านมาที่หน้าถอนเงิน

วิธีถอนเงิน LottoUp ขั้นตอนที่ 2

ขึ้นตอนที่ 3

กรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องจะถอนออก ภายในวงเงินที่ถอนได้
วิธีถอนเงิน LottoUp ขั้นตอนที่ 3

ขึ้นตอนที่ 4

ระบบจะดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชีให้กับท่าน

วิธีถอนเงิน LottoUp ขั้นตอนที่ 4

ขึ้นตอนที่ 5

เมื่อระบบดำเนินการเสร็จสิ้น จะขึ้นสถานะ “โอนสำเร็จ
วิธีถอนเงิน LottoUp ขั้นตอนที่ 5